Category Archives: Từ điển thành phần mỹ phẩm

Chất độc hại trong mỹ phẩm: Phenoxyethanol có độc hại như lời đồn không?

Khi dùng mỹ phẩm trên da bạn luôn lo sợ sản phẩm của chứa chất độc hại hay không. Bạn thường lên mạng để tìm hiểu về các chất độc hại trong mỹ phẩm. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó đôi khi thông tin bạn nhìn thấy lại khiến bạn hiểu sai […]