Tại www.twinsskin.com, khách hàng có thể mua sắm trực tuyến thuận lợi và đảm bảo đúng quyền lợi khách hàng với việc Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (Ship COD).