KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG – “THÊM SẺ CHIA, TĂNG THẤU HIỂU”

Mến chào bạn, trước tiên Twins xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian quan tâm đến bảng khảo sát này. Mỗi câu trả lời của bạn chính là cơ sở quan trọng để Twins nhìn lại hành trình mình đang đi. Từ đó có được hướng phát triển sản phẩm và dịch vụ phù hợp trong tương lai, đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của các Skincare Lovers.

tham gia ngay!