Hệ thống thanh toán hiện tại của twinsskin.com chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng, và toàn bộ kết nối hiện tại tới twinsskin.com được bảo mật bởi các phương thức sau:

  • Tên miền được xác nhận bởi hệ thống ICANN.
  • Bảo mật kết nối với phương thức 2,048-bit RSA Signature Key.
  • Phương thức kết nối bảo mật HTTPS.