1. Chuyển khoản qua ngân hàng

Thanh toán trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Vietcombank. Vui lòng để lại trong lời nhắn chuyển khoản Số Điện Thoại + Họ Và Tên của bạn làm tham chiếu thanh toán. Đơn đặt hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho đến khi số tiền đã thanh toán trong tài khoản của chúng tôi.

Vietcombank Hồ Chí Minh

Tên tài khoản: Phạm Thị Trang
Số tài khoản: 0421000524112

2. Cash on Delivery – Trả tiền mặt khi nhận hàng

Bạn sẽ trả tiền mặt khi nhận hàng từ nhân viên giao hàng.