Thông tin chi tiết đại lý

* là những trường bắt buộc.

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • DD slash MM slash YYYY
  • Nơi bạn ở, không phải là hộ khẩu thường trú.
  • Dùng để tạo thông tin đăng nhập để truy cập tài nguyên dành riêng cho đại lý của Twins
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Ghi rõ: Tên Tài khoản, Số tài khoản, Chi nhánh ngân hàng