thành phố Vũng Tàu
Sảnh trệt khu phức hợp Gành Hào 2 – Số 9 Hạ Long, Phường 2, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.